Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12755

Название: Лексико-семантичні та структурні особливості заголовків у медіа дискурсі (на матеріалі англомовних газет XXI століття
Авторы: Кукоба, Тетяна Сергіївна
Ключевые слова: заголовки
англомовні газети
лексико-семантичні особливості заголовків
структурні особливості заголовків
Issue Date: 2021
Аннотация: Сучасне суспільство неможливо уявити собі без засобів масової інформації (надалі – ЗМІ). Однією з найдавніших їх форм є преса, яка займає важливе місце у культурно-політичному житті країни, допомагаючи людині орієнтуватися у навколишній дійсності. Невідʼємною частиною газетних видань є заголовок, який є першим органічним елементом текстової публікації. Він стає тим знаком, який одночасно орієнтує, та спрямовує читача у безперервному потоці інформації, повідомляючи йому про події, явища та факти дійсності, через призму ставлення до них автора заголовка. Окрім того, заголовок спонукає читача звернутися до медіатексту, за його назвою, а також є елементом, що приймає участь в організації гіпертекстового простору мережевого видання. Метою магістерської роботи є дослідження лексико-семантичних особливостей англійських заголовків у медіа-дискурсі (за матеріалами англомовних газет ХХІ ст.). Теоретичне значення дослідження визначається застосуванням, й використанням основних понять і категорій семіотики, та лінгвістики, при вивченні сучасних англомовних газетних заголовків. Теоретично значущими є результати систематизації мовного матеріалу заголовків, і вичленування їх основних синтаксичних моделей, що використовуються в сучасних англомовних виданнях, а також способів реалізації комунікативної інтенції адресанта, за допомогою використання прийомів мовного впливу, які спрямовані на прагматично-орієнтовану інтерпретацію події, що представлена у заголовку, адресантом. Практичне значення дослідження полягає в тому, що отримані висновки можуть бути використані у подальшій розробці положень медіалінгвістики, віднайти практичне застосування у викладанні курсів стилістики, теорії тексту, прагматики, теоретичної та практичної граматики, а також в рамках спецкурсів, які присвячені дискурсивному аналізу, лексичним, та синтаксичним особливостям сучасної англійської мови. Зібраний матеріал англомовних газетних заголовків може використовуватися як приклад сучасного мовлення, в рамках викладання практичного курсу англійської мови, та у подальшій науково-дослідній діяльності, в рамках програм бакалаврату та магістратури за напрямом «Лінгвістика», а саме: при написанні курсових, випускних кваліфікаційних, магістерських робіт. Структура та обсяг. Магістерська робота складається зі вступу, 3-х розділів, висновків за кожним розділом, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 115 сторінок. Обсяг тексту – 119 сторінок. У роботі міститься 3 таблиці, 13 рисунків, 1 додаток. Список використаних джерел становить 80 найменувань.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12755
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Кукоба_Т.С..docx655,54 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback