Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12756

Название: Формування компетентності перекладу сучасних ІТ-термінів з англійської мови на українську
Авторы: Сизонова, Марія Юріївна
Ключевые слова: переклад
ІТ-терміни
англійська мова
українська мова
формування компетентності перекладу
Issue Date: 2021
Аннотация: Мета роботи – виявлення та вивчення особливостей структури, семантики та перекладу англомовних ІТ-термінів. Матеріалом дослідження є словники, посібники та технічна література, зокрема матеріали, які стосуються описів розробки інтернет-сайтів та інструкції використання. Апробація. Основні положення та результати розвідки доповідалися на XVII Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективные разработки науки и техники – 2021» (07–15.11.2021р.) та відображені в публікації «Nauka і studia», (Przemysl , Польша). Наукова новизна роботи полягає в тому, що сам термін сфери IT як об’єкт дослідження є новим явищем у сучасній філології, крім того була зроблена спроба дослідити проблеми англо-українського перекладу ІТ-термінів на прикладі текстів комп'ютерно-технічної тематики. Теоретичне значення роботи полягає в уточненні поняття терміну, зокрема його ІТ-різновиду. Також під час наукового дослідження було зібрано фактичний матеріал (близько 200 одиниць), опрацювання якого дало змогу зробити фактичні висновки, які можуть буди використані у подальших розробках, як із теоретичних, так і практичних питань присвячених термінології сфери IT та її перекладознавчому аспекту. Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані на теоретичних та практичних курсах із лексикології, стилістики англійської мови, перекладознавства, у науково-дослідній роботі студентів, а також для створення навчальних і методичних посібників із лексикології та укладання спеціалізованих словників. Логіка дослідження зумовила структуру кваліфікаційної роботи: вона складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 102 позиції. Загальний обсяг магістерської роботи становить 107 сторінок.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12756
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО УІМП)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра_Сизонова_М.Ю..docx492,32 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback