Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра готельно-ресторанної та курортної справи >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО ГРКС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12782

Название: Удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом готельно-ресторанного комплексу
Авторы: Грабовий, Веніамін Назарович
Ключевые слова: Delphin Deluxe
персонал
потреби
стимул
мотивація
BEM
модель поведінки
менторство
менті
аналіз
Issue Date: 20-Dec-2022
Издатель: Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Аннотация: У роботі представлено результати досліджень стимулювання трудового потенціалу персоналу готельно-ресторанного комплексу. Спочатку представлено теоретичні визначення понятійного апарату «персонал» з точки зору дослідників, що займалися вивчення даного запитання: П.А. Малуєв; Н.В. Федорова; М.П. Беляцький; М.П. Николенко. Також наведено визначення персоналу відповідно стандартизованому Класифікатору професій ДК 003-2010 в Україні, що містить 9 стандартизованих назв категорій персоналу. Розглянуто мотивацію персоналу, як складного явища, що вимагає фахового погляду до впливу на поведінку індивіда та виявлення низки індивідуальних потреб. Проаналізовано методологію ефективного впровадження елементів у систему мотивації трудової діяльності шляхом оцінювання персоналу та його організаційної культури підприємств на вітчизняному ринку праці. Розглянуто та порівнянно основні зарубіжні моделі управління мотивацією персоналу підприємства: Установлено, стан туристичних потоків після світової пандемії станом на 2021 р. та наведено статистичні дані щодо діяльності індустрії гостинності Туреччини. Проведено моніторинг зовнішнього середовища діяльності Delphin Deluxe у місті Окурджалар та проаналізовано результати оцінювання якості послуг готелю Delphin та конкурентних засобів розміщення однакової категорії. Результати аналізу відображено у SWOT-аналізі сильних – слабких сторін, можливостей та загроз містечка Окурджалару. Визначено організаційну структуру підрозділів готелю, якісний та кількісний склад персоналу, описано функціональні обов’язки працівників різних підрозділів. Перелічено нормативні стандарти діяльності готелю. Розглянуто перелік заходів удосконалення мотиваційного механізму управління персоналом та обґрунтовано їх вибір. Запропоновано порядок впровадження системи мотивації та план впровадження нової освітньої програми у діяльність готельного підприємства
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12782
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти) (ННІДО ГРКС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Грабовий В.Н.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback