Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра туристичного та готельного бізнесу >
Статті (ННІДО ТГБ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2914

Название: Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти
Авторы: Скляр, Георгій Павлович
Карпенко, Ніна Миколаївна
Ключевые слова: Регіон, туризм, партнерство
Issue Date: 2012
Библиографическое описание: Скляр Г. П. Рекреаційно-туристична привабливість регіону: екологічний та інвестиційний аспекти / Г. П. Скляр, Н. М. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 2 (53). – С. 23-28.
Аннотация: Важливою умовою розвитку туристичного бізнесу є забезпечення екологічної та інвес¬тиційної складової партнерських відносин у вказаній сфері господарства. Результати роз¬витку суспільства свідчать про те, що орієн¬тація тільки на швидкі темпи економічного зростання завдала шкоди довкіллю, призвела до виникнення суперечності між потребами поколінь і неможливістю біосфери їх забез¬печити. Тому внаслідок переоцінки абсолю¬тизації та самодостатності економічних про¬цесів виникла концепція сталого розвитку, метою якої є збереження людської цивілізації, раціональне задоволення потреб поколінь з урахуванням обмеженості ресурсів планети та збереження довкілля. В проблемі інвесту¬вання сталого розвитку туристичного бізнесу важливою компонентою є оцінка рекреаційно-туристичної привабливості регіону. Методологічно стаття базується на визна¬нні туристичного бізнесу як складного люди¬норозмірного інтегрованого комплексу, необ¬хідності розвитку партнерських відносин між людиною і природою в процесі господарської, зокрема інвестиційної діяльності.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2914
Appears in Collections:Статті (ННІДО ТГБ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Скляр Г. П., Карпенко Н. М. Стаття.pdf282,76 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback