Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра туристичного та готельного бізнесу >
Статті (ННІДО ТГБ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2917

Название: Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі
Авторы: Карпенко, Ніна Миколаївна
Маца, Кімослав Олексійович
Ключевые слова: Екологічний менеджмент, туристичний бізнес
Issue Date: 2012
Библиографическое описание: Карпенко Н. М. Екологічний менеджмент у туристичному бізнесі / Н. М. Карпенко, К. О. Маца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 1 (52). – С. 56-60.
Аннотация: Розвиток суспільного виробництва, під¬вищення продуктивності праці, «індустріалі¬зація побуту» розширили часові можливості людини. Вивільнений час усе більше викорис¬товується для організації туристичних походів і поїздок, різних видів активного та пасивного відпочинку як у межах, так і за межами кра¬їни. В останнє десятиліття туризм утвердив себе як важлива рекреаційна, пізнавальна, освітня, виховна, культурна діяльність людей. Окрім того, туристичні послуги стали важли¬вою складовою світової економіки. За даними ЮНВТО (Всесвітньої туристичної організа¬ції), міжнародні прибуття в 2010 р. становили 939 млн, а грошові надходження від міжна¬родного туризму – 919 млрд дол. (п’яте місце після експорту палива, продукції хімічної промисловості, автомобілів і продуктів харчування). Однак, з розвитком туризму збільшуєть¬ся навантаження на природно-територіальні комплекси (ландшафти) як у цілому, так і на окремі їх структурні компоненти (геосисте¬ми). Тому все більш нагальною стає потреба в науковій організації туристичної діяльності. Одним із її напрямів є розробка та реалізація принципів екологічного менеджменту.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2917
Appears in Collections:Статті (ННІДО ТГБ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Nvpusk_2012_1_12.pdf292,49 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback