Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра економіки підприємства та економічної кібернетики >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3986

Название: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Авторы: Алхасов, Самір Яшар огли
Ключевые слова: державне регулювання, кооперативний сектор економіки, кооперація, кооператив, національна стратегія.
Issue Date: 30-May-2016
Серия/номер: УДК;338.242.4: 334.73
Аннотация: Алхасов С. Я. Державне регулювання кооперативного сектора національної економіки. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2016. У дисертації розкрито сутність та основні підходи до організації державного регулювання кооперативного сектора економіки. На основі міжнародного досвіду визначено основні фактори, що впливають на вибір державою безпосереднього «регулятора» кооперативного сектора економіки. Здійснено комплексний аналіз тенденцій розвитку та особливостей державного регулювання діяльності кооперативних організацій України й Азербайджану. Виявлено основні проблеми у сфері державного регулювання і підтримки розвитку кооперативного сектора національної економіки України й Азербайджану та встановлено пріоритети щодо їх вирішення. На основі узагальненого кооперативного досвіду визначені цілі, принципи та завдання державної політики щодо розвитку кооперативного сектора національної економіки на довгострокову перспективу. Запропоновано проект Національної стратегії розвитку кооперативного сектора економіки, а також шляхи удосконалення механізму й організаційної структури державного регулювання кооперативного сектора економіки України й Азербайджану.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/3986
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
avtoref_alxasov_derg_reguluv_koop_sekt.pdf469,22 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback