Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Автореферати (ННІДО ФБС) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4697

Название: Регіональна банківська система та механізм її функціонування
Авторы: Гасій, Олена Володимирівна
Ключевые слова: Регіональна банківська система
інституціональна структура, регіональний банк, механізм функціонування регіональної банківської системи, соціальна роль РБС, інфраструктура, кооперативний банк, муніципальний банк.
Issue Date: 2016
Издатель: Чернігів
Библиографическое описание: Гасій О.В. Регіональна банківська система та механізм її функціонування : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / О.В. Гасій. – Чернігів, 2016. – 21 с.
Аннотация: У дисертації обґрунтовані теоретичні положення та удосконалені науково-методичні засади функціонування регіональної банківської системи. Уточнена економічна сутність регіональної банківської системи та функції, що нею виконуються. Визначена інституціональна структура регіональної банківської системи, запропоновано напрями її розвитку. Розкритий економічний зміст механізму функціонування регіональної банківської системи та його окремих складових . Ідентифіковані сучасні тенденції розвитку регіональних банківських систем в Україні. Запропоновано напрями посилення взаємодії регіональної банківської системи з середовищем її функціонування через створення внутрішніх венчурних фондів регіональних банків для фінансування інноваційної діяльності та реалізацію регіональної програми екологічного кредитування. Здійснено моніторинг реалізації соціальної ролі регіональної банківської системи, яка сприяє формуванню регіонального ресурсного потенціалу. Обґрунтована необхідність та умови створення нових видів регіональних банків в Україні, зокрема, кооперативних та муніципальних. Розвинуті науково-методичні підходи до визначення інфраструктури регіональної банківської системи та шляхів її вдосконалення. Розроблена методика оцінки механізму функціонування регіональної банківської системи на основі застосування інтегрального показника.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4697
Appears in Collections:Автореферати (ННІДО ФБС)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Гасій О.В. Регіональна банківська система та механізм її функціонування.pdfосновна стаття637,55 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback