Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 >
Автореферати >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5272

Название: ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Авторы: Вараксіна, Олена Вікторівна
Ключевые слова: продовольча безпека
організаційно-економічний механізм продовольчої безпеки
господарський механізм
аграрний сектор
індикатори продовольчої безпеки
індекс продовольчої безпеки
Issue Date: 9-Dec-2016
Аннотация: Вараксіна О. В. Формування організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки України. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. – Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2016. Дисертацію присвячено вивченню теоретичних, методологічних і практичних питань формування організаційно-економічного механізму продовольчої безпека України. Уточнено сутність категорії «продовольча безпека», розкрито основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки національної економіки. Обґрунтовано умови та фактори, що визначають рівень продовольчої безпеки. Узагальнено досвід міжнародної практики забезпечення продовольчої безпеки. Обґрунтовано концептуальні й методичні аспекти розвитку аграрного сектора України. Проаналізовано основні характеристики стану й умов розвитку аграрного сектора України. Досліджено рівень забезпеченості продовольством в Україні, визначено показники та тенденції продовольчого забезпечення населення країни. Проведено аналіз державного регулювання та визначено основні критерії оцінки рівня продовольчої безпеки національної економіки. Відмічено, що розв’язання проблем продовольчої безпеки значною мірою залежить від ефективного використання природно-ресурсного, виробничого та соціального потенціалів сільського господарства. Обґрунтовано особливості формування та основні завдання організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки країни. Виокремлено систему принципів і чинників регулювання продовольчої безпеки держави. Розроблено математичну модель оцінки стану забезпечення продовольчої безпеки національної економіки. Створена модель дає змогу прогнозувати стан продовольчої безпеки на перспективу та створити ефективну систему прийняття та підтримки рішень щодо формування дієвого організаційно-економічного механізму продовольчої безпеки на державному рівні. Визначено напрями поліпшення організаційно-економічного механізму забезпечення продовольчої безпеки.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5272
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:

File Description SizeFormat
aref_Varaksina.pdf642,46 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback