Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Монографії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6647

Название: Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти
Другие названия: Administrative and legal regulation of economic activities of educational institutions
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: навчальні заклади
надання освітніх послуг
адміністративно-правове регулювання
освіта України
управління сферою освіти
органи управління навчального закладу
компетенція навчального закладу
зарубіжний досвід
educational institutions
providing educational services
administrative and legal regulation
education in Ukraine
management of education sector
management bodies of the educational institution
competence of the educational institution
foreign experience
Issue Date: 2012
Издатель: Видавничий дім «Кальміус»
Библиографическое описание: Деревянко, Б.В. Адміністративно-правове регулювання надання послуг у сфері освіти [Текст] : монографія / Б.В. Деревянко ; Міністерство внутрішніх справ України, Донецький юридичний інститут МВС України. - Донецьк : Кальміус, 2012. - 528 с.
Аннотация: У монографії комплексно досліджено відносини, що виникають при наданні послуг у сфері освіти України. Особливу увагу при цьому було приділено правовому регулюванню надання послуг. У монографії показано, що послуги у сфері освіти поділяються на основні та додаткові освітні, та інші (не освітні) послуги у сфері освіти. В залежності від виду послуг різниться їх правове регулювання. У монографії розкрито правовий статус суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері освіти, а також споживачів їх послуг. Визначено особливості правового регулювання надання послуг у сфері освіти інших країн; проведено порівняння із вітчизняним законодавством та юридичною практикою. На основі зарубіжного досвіду та власних висновків зроблено пропозиції до законодавства. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків органів державної влади та місцевого самоврядування, усіх тих, хто цікавиться проблематикою надання освітніх послуг та їх правового регулювання. The book centers around the relationship arising from the provision of services in the field of education in Ukraine. Particular attention was paid to the legal regulation of Service. The book shows that education services are divided into primary and secondary education, and other (non-educational) services in the field of education. Depending on the type of services differs their the legal regulation. The book reveals the legal status of entities that provide education services and users of their services.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6647
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko_administrative.pdf5,95 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback