Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6658

Название: Трудові права в контексті міжнародно-правових актів та їх національне закріплення й реалізація в Україні
Другие названия: Трудовые права в контексте международно-правовых актов и их национальное закрепление и реализация в Украине
Labor rights in the context of international instruments and its national consolidation and implementation in Ukraine
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Саввіді, Ніна Миколаївна
Savvidi, Nina
Бережна, Марина Іванівна
Berezhna, Maryna
Ключевые слова: право на працю
право на труд
the right to work
Конституція України
Конституция Украины
Constitution of Ukraine
Загальна декларація прав людини
Всеобщая декларация прав человека
The Universal Declaration of Human Rights
Issue Date: 9-Dec-2016
Издатель: Державний науково-дослідний інститут МВС України
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Трудові права в контексті міжнародно-правових актів та їх національне закріплення й реалізація в Україні / Б.В. Деревянко, Н.М. Саввіді, М.І. Бережна // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : збірник тез (м. Київ, 9 грудня 2016 р.). — К.: ДНДІ МВС України, 2016. — С. 20-23.
Аннотация: В Україні право на працю є таким, що закріплено в Конституції держави. Проте проведене дослідження та проаналізовані думки правників свідчать про те, що дане право є декларативним в умовах сьогодення, адже має місце звуження шляхів його реалізації, що може стати підставою наступних наукових досліджень, а головне – змін в управлінській діяльності. В Украине право на труд является таким, которое закреплено в Конституции государства. Однако проведенное исследование и проанализированные мнения юристов свидетельствуют о том, что данное право является декларативным в сегодняшних условиях, поскольку имеет место сужение путей его реализации, что может стать основанием следующих научных исследований, а главное - изменений в управленческой деятельности. In Ukraine, the right to work is one that is enshrined in the state Constitution. However, the conducted research and opinions of lawyers show that this right is declarative in today's conditions, as there is a narrowing of the ways of its implementation, which can become the basis for the following scientific research, and most importantly - changes in management activities.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6658
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko_Savvidi_Berezhna_12.2016.PDF407,53 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback