Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6733

Название: Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг
Другие названия: Ensuring the rights of performers under the contract for providing educational services
Вопросы обеспечения прав исполнителя по договору о предоставлении образовательных услуг
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: договір
договор
contract
освітні послуги
образовательные услуги
educational services
критерії якості освітніх послуг
критерии качества образовательных услуг
criteria of quality educational services
ненадання чи неякісне надання послуг
непредоставление или некачественное предоставление образовательных услуг
the failure or poor quality service delivery
замовник послуг
заказчик услуг
the customer of services
«умова-попередження»
"условие-предупреждение"
"Warning condition"
Issue Date: 26-Nov-2010
Издатель: Донецький юридичний інститут МВС України
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Питання забезпечення прав виконавця за договором про надання освітніх послуг / Б.В. Деревянко // Господарсько-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України : Зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. «Господарсько-правове, цивільно-правове та фінансово-правове забезпечення розвитку економіки України» (м. Донецьк, 26 листопада 2010 р.) : У 2—х част. — Част. Перша. — Донецьк: ТОВ «Цифрова типографія», 2010. — С. 10—13.
Аннотация: Щоб конкретизувати критерій якості стосовно освітніх послуг, знову звернемося до застосування порівняння. При наданні послуг адвокатом може бути передбачено його стимулювання за досягнення задоволення позову, зняття арешту з майна тощо. Однак тут також не все залежить від знань та вмінь адвоката, оскільки є об’єктивні обставини справи і суб’єктивне ставлення до них з боку інших учасників процесу – судді, іншої сторони, свідків, третіх осіб. Але незалежно від результату адвокат повинен отримати винагороду. Так само при виграші матчу професійною спортивною командою кожен із гравців отримує певне додаткове грошове стимулювання. Хоча тут також не все залежить тільки від вмінь та навичок гравця. Але незалежно від результату спортсмен повинен отримати винагороду. Це стосується і договору про надання медичної послуги. Аналогічним чином повинно вирішуватися і питання про надання освітніх послуг. Критерієм вимірювання якості освітньої послуги може бути вступ учня-споживача послуги до ВНЗ, отримання студентом-споживачем диплому бакалавра, спеціаліста або магістра, захист аспірантом чи докторантом-споживачем дисертації, виграш випускником-студентом конкурсу на зайняття певної престижної вакантної посади тощо. Критерием измерения качества образовательной услуги может быть поступление ученика-потребителя услуги в ВУЗ, получение студентом-потребителем диплома бакалавра, специалиста или магистра, защита аспирантом или докторантом-потребителем диссертации, выигрыш выпускником конкурса на занятие определенной престижной вакантной должности и др. The criterion for measuring the quality of educational services may be joining the student-consumer services to college, getting a student-consumer bachelor's degree, master's or specialist, or doctoral graduate, protection of consumers thesis-winning graduate student competition to engage certain prestigious office vacant and so on.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6733
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko___26.11.2010.PDF211,68 kBAdobe PDFView/Open
Derevyanko___26.11.2010.doc45,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback