Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6740

Название: Наявність сучасної майнової бази як засіб конкурентного захисту вітчизняних навчальних закладів
Другие названия: The availability of modern property basis as a means of competitive protection national educational institutions
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: навчальний заклад
учебное заведение
educational institution
іноземний капітал
иностранный капитал
foreign capital
конкурентні переваги
конкурентные преимущества
competitive advantages
сучасні освітні технології
современные образовательные технологии
modern educational technology
Дата публикации: 16-Мар-2012
Издатель: Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Библиографическое описание: Деревянко Б. В. Наявність сучасної майнової бази як засіб конкурентного захисту вітчизняних навчальних закладів / Б.В. Деревянко // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые средства защиты национальной экономики : матер. девятой межд. науч.-практ. интернет-конф. (г. Донецк, 9-16 марта 2012 года) / науч. ред. В. К. Мамутов; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. — Донецк: Ноулидж, 2012. — C. 65–68.
Аннотация: У контексті даного напряму досліджень нас цікавлять НЗ «елітного» типу як такі, що зможуть «відібрати» хоча б вітчизняних «VIP-студентів» у зарубіжних конкурентів. Поділ НЗ на «еліт» та «економ» клас має схожість із поділом підприємств на малі та великі. І ті й інші повинні бути у кожній країні та світовій господарській системі; на малі припадає приблизно 80% зайнятих і 20% ВВП. Проте у жодній нормальній країні малий і великий бізнес не протиставляється один іншому, оскільки суб’єкти кожного із них виконують різні завдання. Так само відбувається й у сфері освіти. НЗ «еліт» та «економ» класів орієнтуються на власний сегмент ринку і не є яскраво вираженими прямими конкурентами. Проте перші мають стратегічне завдання – якісно конкурувати із зарубіжними НЗ та забезпечувати незалежність та захист національної економіки від зарубіжних суб’єктів господарювання. А одним із ефективних засобів захисту тут виступає наявність якісної сучасної майнової бази. Educational Institutions "elite" type can "take away" even domestic «VIP-students" at foreign competitors. The division of educational institutions into "elite" and "economy" class is similar to the division of companies on small and large. Both are to be in each country and the world economic system; small to account for about 80% of employment and 20% of GDP. Educational Institutions "elite" and "economy" class are guided by its own segment and is not pronounced direct competitors. However, the first strategic goal - qualitatively to compete with foreign competitors and to ensure independence and protect the national economy from foreign entities. And one of the most effective protection means here is the availability of high-quality modern property base.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6740
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Derevyanko_Bogdan__23.03.2012.PDF227,39 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Derevyanko_Bogdan__23.03.2012.doc44 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь