Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6746

Название: Щодо оптимального співвідношення публічної і приватної власності у сфері освіти
Другие названия: Optimal ratio of public and private property in the education sector
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: навчальний заклад
учебное заведение
educational institution
державна і комунальна власність
державне замовлення
публічна власність
кількість учнів
ринок освіти
державна і приватна освіта
господарська діяльність
хозяйственная деятельность
economic activity
законодавство
законодательство
legislation
Дата публикации: 18-Сен-2012
Издатель: Інститут економіко-правових досліджень НАН України
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Щодо оптимального співвідношення публічної і приватної власності у сфері освіти / Б.В. Деревянко // Роль публичной собственности в обеспечении социально-экономического развития Украины : матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 18 сентября 2012 г.) / НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований ; редкол. : Мамутов В.К. (науч. ред. и др.). — Донецк : Юго-Восток, 2012. — С. 114—117.
Аннотация: У сучасних українських реаліях зарано вести мову про повну заміну публічної власності на приватну. І взагалі відстоювання національних стратегічних інтересів повинно спиратися саме на начальні заклади державної форми власності. Тому на сьогодні саме державні НЗ потребують захисту. При цьому доцільно захищати не певну кількість державних навчальних закладів, а певну кількість учнів, вихованців, студентів тощо, які навчаються у державних навчальних закладів і складають певну частку від загальної кількості у певному місті чи регіоні України (інакше може виникнути ситуація, коли із шести шкіл невеликого міста одна працюватиме на основі приватної власності, однак у ній навчатиметься більша кількість учнів, ніж у п’яти державних разом). Вважаємо, що разом кількість місць у навчальних закладах державної і комунальної форми власності (незалежно від джерела фінансування навчання – за рахунок державного замовлення чи за рахунок коштів громадян або суб’єктів господарювання) одного виду повинні становити не менш ніж 80%. Така норма має бути закріплена у статті 63 Закону України «Про освіту». Це співвідношення економічно не обґрунтовується (поки що), а просто відображає нашу власну позицію. Тут мається на увазі, що кількість громадян України, які отримають освіту у державних НЗ (а відповідно, отримають знання, вміння і навички під тим кутом зору, який вигідний і необхідний державі) повинна значно переважати кількість випускників приватних навчальних закладів. In modern Ukrainian realities it is too early to talk about the complete replacement of public ownership of private property. And in general, the defense of national strategic interests should be based on the state-owned state ownership. Therefore, today's state-owned EIs need protection. In this case, it is advisable to protect not a certain number of state-owned NGOs, and a certain number of students, pupils, students, etc., who study in state-owned EIs and form a certain proportion of the total number in a certain city or region of Ukraine (otherwise, there may be a situation when from six schools of a small city one will work on a private basis, but will have more students than five in the state together). We believe that the total number of places in the state of the state and communal ownership of the state (regardless of the source of funding for training - at the expense of a government order or at the expense of citizens or business entities) of one kind should be not less than 80%. Such a norm should be enshrined in Article 63 of the Law of Ukraine "On Education". This ratio is not economically justified (so far), but simply reflects our own position. It is meant here that the number of Ukrainian citizens who receive education in state EIs (and accordingly, will receive knowledge, skills and skills from the point of view that is profitable and necessary for the state) should significantly outstrip the number of graduates of private EIs.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6746
Располагается в коллекциях:Матеріали конференцій

Файлы этого ресурса:

Файл Описание РазмерФормат
Derevyanko_Bogdan__19.04.2012.PDF215,92 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Derevyanko_Bogdan__19.04.2012.doc43,5 kBMicrosoft WordПросмотреть/Открыть

Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь