Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Спеціалізована вчена рада Д 44.877.02 >
Дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7047

Название: Моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг
Авторы: Лазоренко, Віталій Валерійович
Ключевые слова: моделювання
фінансова стійкість
підприємство сфери послуг
методи оцінки фінансового стану
експертна система
Issue Date: 27-May-2019
Аннотация: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Полтава, 2019. Дисертація присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо моделювання оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг. У дисертаційній роботі проведено комплексне дослідження проблеми оцінювання фінансової стійкості та реалізовано нові методичні підходи до вирішення оцінки фінансової стійкості підприємства сфери послуг. Досліджено сутність поняття «фінансової стійкості» та систематизовано трактування поняття «фінансова стійкість підприємства сфери послуг». Запропонована формалізація оцінки сезонності за допомогою лінгвістичної змінної-кортежу, яка є узагальненням нечіткої множини. Коефіцієнт регіонального розташування запропоновано розглядати як випадкову величину, розподілену за нормальним законом, де математичне сподівання задає центр розташування, а середньоквадратичне відхилення характеризує відстань від об’єкту до центру розташування. Розроблено економіко-математичну модель процесу оцінки фінансової стійкості шляхом розрахунку інтегрального показника фінансової стійкості підприємства сфери послуг. Результати проведеного наукового дослідження впроваджені у діяльність комерційного підприємства «Виставковий комплекс «Чубинське».
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7047
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:

File SizeFormat
Dissertation Lazorenko.pdf5,29 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback