Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7061

Название: Щодо запровадження в освітній процес підготовки юристів курсу «Захист прав суб’єктів господарювання»
Другие названия: О введении в образовательный процесс подготовки юристов курса «Защита прав субъектов хозяйствования»
Concerning the introduction into the educational process of the training of lawyers of the course "Protection of the rights of economic entities"
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: суб’єкти господарювання
субъекты хозяйствования
economic entities
захист прав суб’єктів господарювання
защита прав субъектов хозяйствования
protection of the rights of economic entities
нормативно-правові акти
нормативно-правовые акты
legal acts
правові ситуації
правовые ситуации
real legal situations
різні сфери правовідносин
разные сферы правоотношений
various spheres of legal relationships
Issue Date: 24-May-2019
Издатель: Суми : Сумський державний університет
Библиографическое описание: Деревянко Б. В. Щодо запровадження в освітній процес підготовки юристів курсу «Захист прав суб’єктів господарювання». Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Суми, 23–24 травня 2019 року) / редколегія: проф. А. М. Куліш, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет, 2019. Ч. 1. С. 98–102.
Аннотация: Зроблено висновок, що використання у навчальному процесі посібника «Захист прав суб’єктів господарювання» допоможе сформувати у студентів навички роботи із загальними та спеціальними нормативно-правовими актами, уміння розв’язувати реальні правові ситуації, що виникають під час створення, функціонування, припинення діяльності суб’єктів господарювання, а також здатність реалізовувати правові норми у різних сферах правовідносин. Сделан вывод, что использование в учебном процессе пособия «Защита прав субъектов хозяйствования» поможет сформировать у студентов навыки работы с общими и специальными нормативно-правовыми актами, умение разрешать реальные правовые ситуации, возникающие при создании, функционировании, прекращении деятельности субъектов хозяйствования, а также способность реализовывать правовые нормы в разных сферах правоотношений. It is concluded that the use in the educational process of the manual "Protection of the rights of economic entities" will help to develop the skills of students with general and special legal acts, the ability to solve real legal situations that arise during the creation, operation, termination of activities economic entities, as well as the ability to implement legal norms in various spheres of legal relationships.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7061
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko__Sumy_2019.pdf237,97 kBAdobe PDFView/Open
Derevyanko__Sumy_2019.doc52 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback