Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7080

Название: ФІНАНСОВА РІВНОВАГА ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Авторы: Гудзь, Тетяна Павлівна
Ключевые слова: фінансова рівновага; економічна рівновага; соціальна рівновага; збалансованість бюджетів домогосподарств; глобальна рівновага; ноорівновага.
Issue Date: Apr-2018
Издатель: ОНЕУ
Библиографическое описание: Гудзь Т. П. Фінансова рівновага підприємства у системі сучасних економічних відносин. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 2 (66). С. 63–74.
Аннотация: Предметом дослідження даної статті є фінансова рівновага підприємства в системі взаємозв’язків рівноважних станів в економіці. Мета статті полягає в обґрунтуванні місця фінансової рівноваги підприємства в ієрархічній системі економічних відносин. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: діалектичного підходу, індукції та дедукції, аналізу коефіцієнтів, порівняльного аналізу тенденцій. Проаналізовано фінансовий стан дев’яноста трьох провідних підприємств харчової, машинобудівної, металургійної та хімічної промисловості. На кожному четвертому підприємстві виявлені ознаки фінансової рівноваги. Розкрита тенденція наростання фінансових дисбалансів у промисловості та в соціально-економічному середовищі України. Доведений взаємозв’язок фінансових дисбалансів, що присутні на рівні домогосподарств, підприємств та економіки України. Показано, що високий рівень бідності населення України, з одного боку, є наслідком втрати переважною більшістю підприємств-роботодавців фінансової рівноваги, а з іншого – причиною низького рівня розвитку людського капіталу, необхідного для відновлення рівноважних станів на всіх ієрархічних рівнях економіки. Розвиток отримали теоретико-методологічні засади формування фінансової рівноваги підприємства. Представлена складна система взаємозв’язків рівноважних станів в економіці. Уточнено роль та місце фінансової рівноваги в системі економічних відносин. Визначені ноостичні якості фінансової рівноваги підприємства дисипативного типу: динамічність, циклічність, регульований характер, підпорядкованість досягненню стратегічних соціально-економічних цілей розвитку системи
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7080
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
++ АНОТАЦІЇ-Гудзь Т.П.-27.04.2018-11 стор.doc281,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback