Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7462

Название: Нові види господарської діяльності як резерв розширення предмета регулювання господарським законодавством
Другие названия: Новые виды хозяйственной деятельности как резерв расширения предмета регулирования хозяйственным законодательством
New types of economic activity as a reserve for expansion of the subject of regulation by economic legislation
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: види господарської діяльності
виды хозяйственной деятельности
types of economic activity
видобуток криптовалюти
добыча криптовалюты
cryptocurrency mining
гральний бізнес
игорный бизнес
gambling business
енергія води та світла
энергия воды и света
energy of water and light
правило аналогії закону
правило аналогии закона
rule of law analogy
рекодифікація господарського законодавства
рекодификация хозяйственного законодательства
recodification of economic legislation
Issue Date: Oct-2019
Издатель: Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Нові види господарської діяльності як резерв розширення предмета регулювання господарським законодавством. Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю кафедри господарського права Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця, 11–12 жовтня 2019 р.). Наук. ред. А. Г. Бобкова, А. М. Захарченко. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. С. 80–81.
Аннотация: Наведено лише чотири відносно нових видів господарської діяльності, які найближчим часом можуть бути легалізовані (як у випадку із видобутком криптовалюти чи діяльністю у сфері грального бізнесу), запроваджені (як генерування енергії та використання у господарській діяльності засобів виробництва, що використовують енергію води та світла; а також видобуток корисних копалин на інших планетах). Можливість здійснення цих видів діяльність має бути законодавчо забезпечена господарським законодавством України. На першому етапі може бути застосовано правило аналогії закону. Проте пізніше у будь-якому разі має бути розширене різнорівневе та різногалузеве господарське законодавство. Сьогодні не на часі говорити про декодифікацію господарського законодавства. Прогресом буде його рекодифікація у бік підвищення якості регулювання і збільшення обсягів та змісту. Приведены лишь четыре относительно новых видов хозяйственной деятельности, которые в ближайшее время могут быть легализованы (как в случае с добычей криптовалюты или деятельностью в сфере игорного бизнеса), введены (как генерирование энергии и использования в хозяйственной деятельности средств производства, использующих энергию воды и света; а также добыча полезных ископаемых на других планетах). Возможность осуществления этих видов деятельности должна быть законодательно обеспечена хозяйственным законодательством Украины. На первом этапе может быть применено правило аналогии закона. Однако позже в любом случае должно быть расширено разноуровневое и разноотраслевое хозяйственное законодательство. Сегодня не время говорить о декодификации законодательства. Прогрессом будет его рекодификация в сторону повышения качества регулирования и увеличения объемов и содержания.
Описание: Four relatively new types of economic activities were introduced, which in the near future can be legalized (as is the case with cryptocurrency mining or gambling business), introduced (such as generating energy and using economic means of production using energy from water and light; as well as mining on other planets). The possibility of carrying out these types of activities should be legally provided by the economic legislation of Ukraine. At the first stage, the rule of law analogy can be applied. However, later in any case, diversified economic legislation should be expanded. Today is not the time to talk about the decodification of economic legislation. Progress will be its recodification in the direction of improving the quality of regulation and increasing volumes and content.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7462
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
2019__Derevyanko.doc48,5 kBMicrosoft WordView/Open
2019__Derevyanko.pdf213,01 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback