Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра математичного моделювання та соціальної інформатики >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7562

Название: ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРУ З ТЕМИ «ПРАВИЛА ВИВЕДЕННЯ» ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА»
Авторы: Стовбун, Дмитро Олегович
Ключевые слова: МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА
ПРАВИЛА ВИВЕДЕННЯ
тренажер
дистанційний курс
Issue Date: 17-Jan-2020
Аннотация: Метою роботи є розробка елементів програмного забезпечення тренажеру з теми «Правила виведення» дистанційного навчального курсу «Математична логіка» та закріплення знань і навичок. Об’єктом розробки в даній роботі є процес дистанційного навчання математичним дисциплінам. Предметом розробки є програмний продукт, що реалізує тренажер для закріплення знань із застосування правил виведення в численні висловлювань. Головне завдання – розробити алгоритм роботи тренажеру по якому вже буде розроблено навчальний тренажер з теми «Правила виведення». Методи розробки – правила виведення в численні висловлювань і їх застосування. При реалізації тренажера використано середовище візуальної розробки програм NetBeans IDE та об’єктно-орієнтована мова програмування Java. Робота складається з чотирьох розділів. У першому розділі розглянуто постановку задачі для реалізації тренажера. У другому розділі описано огляд тренажерів з математичних дисциплін, їх позитивні та негативні аспекти, актуальність теми роботи. У третьому розділі представлено теоретичний матеріал по правилам виведення, наведено приклади застосування та описано алгоритм роботи тренажеру, представлено блок-схему алгоритму. У четвертому розділі – описано обґрунтування вибору програмних засобів, процес програмної реалізації, саму програму і інструкцію по використанню тренажера.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/7562
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Stovbun_Dmytro_Olehovych-KN-61-1.pdf1,43 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback