Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8319

Название: Про варіанти диверсифікації виробництва великими підприємствами промислового регіону в умовах економічної кризи
Другие названия: О вариантах диверсификации производства крупными предприятиями промышленного региона в условиях экономического кризиса
On options for diversification of production by large enterprises in the industrial region in the economic crisis
Авторы: Деревянко, Богдан Володимирович
Деревянко, Богдан Владимирович
Derevyanko, Bogdan
Ключевые слова: диверсифікація виробництва
диверсификация производства
diversification of production
великі промислові підприємства
крупные промышленные предприятия
large industrial enterprises
криптовалюта
cryptocurrency
«майнінг»
«майнинг»
«mining»
переваги
преимущества
benefits
Issue Date: 7-May-2020
Издатель: Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України
Библиографическое описание: Деревянко Б.В. Про варіанти диверсифікації виробництва великими підприємствами промислового регіону в умовах економічної кризи. Травневі правові читання: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти. Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 133–135.
Аннотация: Сучасна ситуація у світовій економіці змушує великі промислові підприємства вишукувати варіанти диверсифікації видів діяльності. Одним із сучасних нових креативних видів діяльності визначено діяльність на ринку криптовалюти. Хоча зараз український законодавець не може визначитися стосовно легалізації операцій із криптовалютою і хоча ця діяльність пов’язана із значною кількістю технологічних, правових, економіко-правових та інших ризиків, все одно фактично такі операції здійснює значна кількість громадян України як приватних осіб, а видобутком (генеруванням, «майнінгом») різних видів криптовалюти професійно займаються і окремі українські підприємства. Сьогодні вимальовуються перспективи державного дозволу на усі або частину таких процедур. У цьому випадку підприємства великого промислового регіону зможуть офіційно проводити операції на ринку криптовалюти, зокрема здійснювати її «майнінг». Вони мають значну кількість переваг перед дрібними «майнерами» - приватними особами. І діяльність із вирахування (генерування, видобутку, «майнінгу») криптовалюти не потребує скупчення значної кількості працівників в одному місці – цеху, дільниці, ділянці, ангарі, сховищі, складі, магазині тощо, як це є в інших галузях та сферах виробництва, що в умовах сьогоднішнього загальносвітового режиму карантину надає значні переваги. Современная ситуация в мировой экономике заставляет крупные промышленные предприятия искать варианты диверсификации видов деятельности. Одним из современных новых креативных видов деятельности названа деятельность на рынке криптовалюты. Хотя сейчас украинский законодатель не может определиться относительно легализации операций с криптовалютой и хотя эта деятельность связана с большим количеством технологических, правовых, экономико-правовых и других рисков, все равно фактически такие операции осуществляет значительное количество граждан Украины как частных лиц, а добычей (генерированием, «майнингом») различных видов криптовалюты профессионально занимаются и отдельные украинские предприятия. Сегодня вырисовываются перспективы государственного разрешения на все или часть таких процедур. В этом случае предприятия крупного промышленного региона смогут официально проводить операции на рынке криптовалюты, в том числе осуществлять ее «майнинг». Они имеют значительное количество преимуществ перед мелкими «майнерами» - частными лицами. И деятельность по вычислению (генерированию, добыче, «майнингу») криптовалюты не требует скопления значительного количества работников в одном месте – цехе, участке, отделении, ангаре, хранилище, складе, магазине и т.д., как это бывает в других отраслях и сферах производства, что в условиях сегодняшнего общемирового режима карантина дает значительные преимущества.
Описание: The current situation in the global economy makes large industrial enterprises look for options for diversifying activities. One of the modern new creative activities is the activity on the cryptocurrency market. The Ukrainian legislator cannot decide on the legalization of operations with cryptocurrency. Today there are prospects for state regulation. In this case, enterprises of a large industrial region will be able to officially conduct operations on the cryptocurrency market. They have a significant amount of benefits.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8319
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Derevyanko__05.2020.pdf252,58 kBAdobe PDFView/Open
Derevyanko__05.2020.doc49,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback