Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра фінансів та банківської справи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9272

Название: ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
Авторы: Гудзь, Тетяна Павлівна
Ключевые слова: заощадження, домогосподарства, фінансові посередники, інвестиційний капітал, фінансовий ринок, фінансові інструменти, доходи населення
Issue Date: Feb-2020
Издатель: ОНЕУ
Библиографическое описание: Гудзь Т. П. Прогнозування рівня трансформації заощаджень вітчизняних домогосподарств в інвестиційний капітал. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2020. №1/2. С. 105-118.
Аннотация: Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процес трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційний капітал. Одним з найбільш проблемних місць є розвиток інструментарію прогнозування цього процесу. Методологія. Під час проведення дослідження використані такі методи: діалектичний підхід, індукція та дедукція, аналіз та синтез, логічний підхід, вертикальний і горизонтальний аналіз, аналіз тенденцій, кореляційно-регресійний аналіз, графічний метод. Результати. Визначено стан основних каналів трансформації тимчасово вільних коштів населення через банківський та небанківський сектори економіки. Розрахований інтегральний показник – загальний рівень трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиції, який виступив результативною ознакою у запропонованій економіко-математичній моделі взаємозв’язку факторів. Чинниками впливу у даній моделі обрані: індекс інфляції, рівень девальвації (ревальвації) національної валюти, ринкова ставка відсотка, доходи населення, ступінь спекулятивних настроїв на фінансовому ринку, прибутковість реального сектора економіки. Запропоновано ряд заходів для вдосконалення ощадно-інвестиційних процесів в економіці України. Наукова новизна. Отримав подальшого розвитку методичний інструментарій макроекономічного прогнозування на основі розробки економіко-математичної моделі для визначення ймовірної зміни рівня трансформації заощаджень домогосподарств в інвестиційний капітал під впливом грошово-кредитних, фінансових та економічних чинників ринкового середовища. Практична значущість. Отримані результати можуть бути використані для розробки механізмів реалізації комплексу конструктивних, цілеспрямованих заходів відповідними державними органами, а також інституціями фінансового ринку з метою подолання негативних тенденцій, що мають місце в роботі з індивідуальним інвестором в Україні.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9272
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
105-118.pdf549,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback