Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Інститут економіки, управління та інформаційних технологій >
Кафедра правознавства >
Наукові роботи студентів >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9351

Название: Роль вищої освіти у формуванні правової свідомості правоохоронців
Другие названия: Роль высшего образования в формировании правового сознания правоохранителей
The role of higher education in the formation of the legal consciousness of law enforcement
Авторы: Кравцова, Маргарита Олександрівна
Кравцова, Маргарита Александровна
Kravtsova, Margarita
Ключевые слова: правова освіта
правова наука
правова культура суспільства
правова система суспільства
правовое образование
правовая наука
правовая культура общества
правовая система общества
legal education
legal science
legal culture of society
legal system of society
Issue Date: Jun-2020
Издатель: Полтава : ПУЕТ
Библиографическое описание: Кравцова М.О. Роль вищої освіти у формуванні правової свідомості правоохоронців. Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір: матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 5 червня 2020 р.). Полтава: ПУЕТ, 2020. С. 90–92.
Аннотация: Будучи головним, основним, базовим джерелом професійної правової свідомості в сучасному цивілізованому суспільстві, вища професійна правова освіта, як невідʼємна частина правової культури суспільства, виконує в ній і інші особливі функції. По-перше, вища професійна правова освіта є сполучною ланкою між науковою правосвідомістю і професійною правосвідомістю. Вона забезпечує відповідність професійної правосвідомості досягненням правової науки. По-друге, професійна правова освіта акумулює в собі досягнення правової культури суспільства і передає їх від одного покоління правоохоронців до іншого. В цьому аспекті вища професійна правова освіта виступає як форма відтворення правової культури суспільства й підпорядковується закономірностям функціонування і розвитку правової системи суспільства.
Описание: Being the main, basic source of professional legal consciousness in a modern civilized society, higher professional legal education, as an integral part of the legal culture of society, performs other special functions in it. Firstly, higher professional legal education is the link between scientific legal consciousness and professional legal consciousness. It ensures the compliance of professional legal consciousness with the achievements of legal science. Secondly, professional legal education accumulates the achievements of the legal culture of society and transfers them from one generation of law enforcement officers to another. In this aspect, higher professional legal education acts as a form of reproduction of the legal culture of society and is subject to the laws of the functioning and development of the legal system of society.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9351
Appears in Collections:Наукові роботи студентів

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кравцова__ПУЕТ 2020.pdf246,75 kBAdobe PDFView/Open
Кравцова__ПУЕТ 2020.doc42,5 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback