Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства >
Статті (ННІДО ТХВРГ) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11569

Название: A PROSPECTIVE METHOD TO USE WASTE OF WALNUTS
Другие названия: ПЕРСПЕКТИВНИЙ СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА
Авторы: Тюрікова, Інна С.
Прибильський, Віталій Л.
Іщенко, Валентина Л.
Кайнаш, Алла П.
Будник, Ніна В.
Tiurikova, Inna S.
Prybylskyi, Vitalii L.
Ishchenko, Valentyna L.
Kainash, Alla P.
Budnyk, Nina V.
Ключевые слова: organic waste
recyclables
walnuts
pericarp
technology
extract
органічні відходи
вторинна сировина
волоський горіх
перикарпій
технологія
екстракт
Issue Date: 2021
Издатель: Journal of Chemistry and Technologies
Библиографическое описание: Tiurikova Inna S., Prybylskyi Vitalii L., Ishchenko Valentyna L., Kainash Alla P., Budnyk Nina V. A PROSPECTIVE METHOD TO USE WASTE OF WALNUTS. Journal of Chemistry and Technologies, 2021, 29(2), 331-341 DOI: https://doi.org/10.15421/jchemtech.v29i2.213567
Аннотация: One of the ways to solve ecological problems is rational use of natural resources and their complex processing. Involving the plant waste as a secondary raw material allows it to be converted into a valuable product with subsequent widespread use. The given scientific work is devoted to the way of processing of organic waste of a walnut, namely pericarp. The results of studies of ripe nuts pericarp in terms of harvesting are presented. It has been proven that pericarp has the highest content of biologically active substances (L-antiscorbutin, pectin substances, polyphenols), when it is not yet separated from its maternal base. It has been proven that pericarp is a biologically valuable raw material that is not used in food production. The method of its processing into an extract has been developed and analyzed. The dynamics of extraction of extractive substances of pericarp depending on the type of extractant are presented. Therefore, 70 % aqueous-alcoholic and 50 % aqueous-sugar solutions for both fresh raw material and after storage at low temperatures were selected as extractants for biologically valuable substances with high extractive ability and microbiological stability. The technology of aqueous-alcoholic and aqueous-sugar extracts and its description are presented. It has been proven that the developed technology will minimize organic waste, maximize the use of the nut raw materials, improve food technology, while increasing their biological value. Одним із шляхів до вирішення екологічних проблем є раціональне використання природних ресурсів та їх комплексне перероблення. Залучення рослинних відходів як вторинної сировини дозволяє перетворювати їх у цінний продукт з наступним широким використанням. Дана наукова робота присвячена способу перероблення органічних відходів волоського горіха, а саме перикарпію. Наведено результати досліджень перикарпію стиглого горіха за термінами збирання. Доведено, що перикарпій має найбільший вміст біологічно-активних речовин (L-аскорбінова кислота, пектинові речовини, феноли) тоді, коли він ще не відділений від материнської основи. Доведено, що перикарпій є біологічно цінною сировиною, яка не використовується в харчовому виробництві. Розроблено та проаналізовано спосіб його перероблення у екстракт. Наведено динаміку вилучення екстрактивних речовин перикарпію залежно від типу екстрагента. Отже, в якості екстрагентів для біологічно-цінних речовин горіха, які мають високу екстрагуючу здатність і мікробіологічну стабільність, обрано 70 %-вий водно-спиртовий і 50 %-вий водно-цукровий розчини для сировини як свіжої, так і після зберігання за низьких температур. Представлено технологію екстракту на водно-спиртовій і водно-цукровій основах та її опис. Доведено, що розроблена технологія дозволить мінімізувати органічні відходи, максимально використати горіхову сировину, вдосконалити технології харчових продуктів, підвищуючи їх біологічну цінність.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11569
ISSN: 2663-2942
Appears in Collections:Статті (ННІДО ТХВРГ)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
11569-A PROSPECTIVE METHOD TO USE WASTE OF WALNUTS.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback