Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу >
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11763

Название: Ресторан на 78 місць у місті Вінниця
Авторы: Фесечко, Марина
Ключевые слова: кафе
технологічне обладнання
пекарська шафа
виробнича програма
Issue Date: 8-Feb-2022
Аннотация: АНОТАЦІЯ Дипломний проект викладено на 118 сторінках пояснювальної записки та містить 43 таблиці, 4 рисунки, додатків, 19 літературних джерел. Графічний ма-теріал – 4 аркуші. Обґрунтовано використання новітніх технологій, а саме розширення асор-тименту других страв з риби. На основі технологічних розрахунків визначені тех-нологічне обладнання, кількість працівників, склад та площі приміщень. Вирішені питання організації виробництва, обслуговування, рекламної діяльності майбутнь-ого підприємства. Розроблено організаційну структуру та об’ємно-планувальне рішення за-кладу, архітектурні рішення, запропоновані системи водо- та теплопостачання, енергозабезпечення, раціонального використання ресурсів, охорони праці, техніки безпеки при експлуатації закладу. Об’єкт дослідження: ресторан. Предмет дослідження: технологічні розрахунки; архітектурно-будівельні рішення; заходи щодо охорони праці. Ключові слова: ресторан, послуги харчування, розширення асортименту, фірмова страва, виробнича програма, пароконвектомат, філе сібаса, сирний соус.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11763
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Дипломний проект-Фесечко.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback