Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Навчально-науковий інститут денної освіти >
Кафедра української, іноземних мов та перекладу >
Магістерські та дипломні роботи (проекти) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11857

Название: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА на тему «Семантико-стилістичні особливості англомовних термінологічних неологізмів та специфіка їх відтворення українською мовою»
Авторы: Вишневська, Анастасія Романівна
Ключевые слова: англомовний термінологічний неологізм
Issue Date: 23-Feb-2022
Аннотация: Актуальність дослідження. Період кінця XX – початку XXI ст. в історії розвитку англійської мови позначений появою значної кількості нових слів, що сприяло виникненню нової галузі лексикології – неології – науки про неологізми. Нове слово створюється мовцем у процесі мовлення для досягнення певної комунікативної мети, а не для поповнення й розширення лексичного запасу мови [2, с. 167]. До основних джерел поповнення словника мови новими словами належать медійна та комунікаційна сфери. Доступність смартфонів і вільний вихід у мережу Інтернет розширили можливості спілкування та самовираження. Сьогодні соціальні мережі стали місцем не лише для онлайн-комунікації, але й великим майданчиком для онлайн-маркетингу. Термінологічні неологізми виникають у мові постійно, на всіх етапах її розвитку. У періоди соціальної стабільності цей процес відбувається повільніше, а в часи соціальних перетворень, швидкого темпу розвитку суспільства, навпаки, прискорюється. Саме тому питання систематизації термінологічних неологізмів набуває особливої значущості. З кожним роком тенденція до використання термінологічних неологізмів у медійній і комунікаційній сферах зростає. Проблемі перекладу англомовних термінологічних неологізмів присвячено чимало наукових праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, зокрема С. І. Алаторцевої, В. П. Даниленка, В. І. Заботкіної, Л. А. Пасічної, Т. В. Попової й інших. Однак функціонування англомовних термінологічних неологізмів у медійній і комунікаційній сферах, а також перекладознавчий аспект цієї проблеми залишається недостатньо вивченим. Отже, необхідність вивчення англомовних термінологічних неологізмів зумовила вибір теми дослідження «Семантико-стилістичні особливості англомовних термінологічних неологізмів та специфіка їх відтворення українською мовою». Мета магістерської роботи полягає у виявленні семантико-стилістичних особливостей англомовних термінологічних неологізмів і дослідженні специфіки їх відтворення українською мовою. Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 1) здійснити аналіз змісту понять «неологізм», «термін-неологізм», визначити їх структурну характеристику; 2) визначити способи утворення термінологічних неологізмів; 3) з’ясувати особливості перекладу англомовних термінологічних неологізмів; 4) виявити синтаксичні характеристики англомовних термінологічних неологізмів; 5) окреслити семантичні характеристики англомовних термінологічних неологізмів; 6) визначити морфологічні характеристики англомовних термінологічних неологізмів; 7) схарактеризувати способи перекладу англомовних термінологічних неологізмів; 8) проаналізувати особливості перекладу англомовних термінологічних неологізмів у медійній сфері; 9) з’ясувати особливості перекладу англомовних термінологічних неологізмів у комунікаційній сфері. Обʼєкт дослідження – англомовні термінологічні неологізми. Предмет дослідження – семантико-стилістичні особливості англомовних термінологічних неологізмів і специфіка їх відтворення українською мовою. Гіпотезою дослідження є положення про те, що вибір засобів і способів перекладу англомовних термінологічних неологізмів українською мовою не залежить від їх тематичної групи чи функціонального стилю мови, а підпорядковується нормам і правилам мови перекладу й залежить від індивідуальної інтерпретації перекладача.
Описание: КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА МАГІСТРА зі спеціальності 035 Філологія (спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітньо-професійна програма «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» другого (магістерського) рівня вищої освіти
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11857
Appears in Collections:Магістерські та дипломні роботи (проекти)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Кваліфікаційна_робота_магістра__Вишневська_А.Р..docx452,27 kBMicrosoft Word XMLView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback