Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу >
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства >
Монографії >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4259

Название: Активація рослинних біологічно активних речовин фізичними методами
Авторы: Дібрівська, Наталія Віталіївна
Павлюк, Раїса Юріївна
Павлюк, Вадим Антонович
Яницький, Віктор Васильович
Крячко, Тетяна Вікторівна
Ключевые слова: дикорослі ягоди, вихровий шар феромагнітних частинок, змінне електромагнітне поле, біологічно активні речовини, пектин, функціональні напівфабрикати добавок.
wild berries, velocity layer of ferromagnetic particles, variable electromagnetic field, biologically active substances, pectinе, functional half-finished additives.
Issue Date: 2010
Библиографическое описание: Активація рослинних біологічно активних речовин фізичними методами // Р.Ю. Павлюк, Н.В. Дібрівська, В.А. Павлюк, В.В. Яницький, Т.В. Крячко ; Харківський держ. ун-т харч. та торгівлі ; Полтавський ун-т екон. і торгівлі ; Харківський торгов-екон. ін-т. КНТЕУ ; Департамент харч. пром-сті Міністерства аграрної політики України. - Харків: ХДУХТ, 2010. – 152 с.
Аннотация: В монографії узагальнені результати власних досліджень з наукового обґрунтування нового способу отримання і розробки прогресивних технологій функціональних напівфабрикатів-добавок у формі паст із дикорослих ягід, які дозволяють не тільки зберегти всі антоціанові барвні речовини (пігменти фенольної природи) і вітаміни, але і дозволяють їх більш повно екстрагувати із сировини шляхом регулювання біохімічних і мікробіологічних процесів з використанням фізичних методів у разі попередньої обробки рослинної сировини.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/4259
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:

File Description SizeFormat
МОНОГРАФІЯ.pdf2,4 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback