Електронний архів Полтавського університету економіки і торгівлі >
Факультет товарознавства, торгівлі та маркетингу (архів) >
Кафедра маркетингу (архів) >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9847

Название: Використання сприйняття споживачів у маркетинговій діяльності
Авторы: Трайно, Вікторія Миколаївна
Ключевые слова: маркетинг
маркетингова діяльність
поведінка споживачів
сприйняття
перцепція
споживач
Issue Date: 4-Dec-2020
Аннотация: В умовах посиленої конкуренції та кризових явищ, швидкого розвитку науки, техніки і технологій, зниження купівельної спроможності споживачів успіху може досягти тільки таке підприємство, що активно використовує маркетинг у своїй діяльності. Сучасні реалії вимагають пошуку нових ефективних маркетингових засобів впливу на поведінку спожи- вачів, одним з яких є сприйняття. У даний час недостатньо визначеними є практичні аспекти використання сприйняття споживачів у маркетинговій діяльності. Метою статті є аналіз процесу сприйняття споживачів та виділення можливих шляхів його використання у маркетинговій діяльності підприємств. Під час вирішення поставлених у статті завдань були використані такі загальнонаукові методи дослідження: абстрактно-логічний, аналізу і синтезу, систематизації та узагаль- нення. Для маркетологів важливим є знання того, як люди здійснюють свій вибір у процесі покупки, як вони отримують та використовують інформацію, необхідну їм для здійснення покупки. Індивід сприймає все, що його оточує залежно від тієї чи іншої ситуації, настрою, знань, попереднього досвіду тощо. Використання сприйняття покупців у маркетинговій діяльності дозволить підприємствам різних сфер діяльності привернути увагу споживача, донести до нього цільову інфор- мацію та стимулювати його до здійснення покупки; утримати існуючих та привабити потенційних споживачів; ефективно просувати товари та послуги на ринку; виділитися серед конкурентів у боротьбі за споживачів та підвищити власну конкурентоспроможність. Усі згадані у статті сенсорні стимули (слухові, зорові, тактильні, смакові, ароматичні) можливо використовувати як комплексно, так і окремо, відповідно до виду продукту чи цільової аудиторії. Основні положення даної статті можуть бути використані в навчальному процесі при вивченні поведінкової реакції споживачів.
Описание: Трайно В. М. Використання сприйняття споживачів у маркетинговій діяльності / В. М. Трайно // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2020. – № 10 (42), 1 том. – С. 142–148. – (Серія «Економічні науки»). DOI 10.25313/2520-2294-2020-10-6354. Журнал зареєстровано в міжнародних каталогах наукових видань та наукометричних базах даних: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Наукова періодика України; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); Electronic Journals Library; Open J-Gate; Academic keys; Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky.
URI: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9847
ISSN: 2520-2294
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Журнал_ЕКОНОМІКА №10(42)-1т_WEB.pdf4,79 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback